Whiteout 

Mono-prints 2021

Whiteout 3_20210324_0001.jpg
Whiteout 4_20210324_0001.jpg
Whiteout 2_20210324_0001.jpg